dünyanın en eski yerleşim yeri

Dünyanın en eski yerleşim yeri olan Çatal Höyük'ten, 1000 yıl önce kurulmuş olduğu tespit edilen en eski köy yerleşim yeri Boncuklu Höyük Karatay İlçe sınırları içerisindeki Hayıroğlu Beldesinde bulunmuştur.

Boncuklu Höyük Neolitik yerleşimi M.Ö. 8500-7500'e tarihlenmektedir. Çatal höyük'ten 1000 yıl önceye gitmekte olup, Anadolu ve Ortadoğu'da en eski köy yerleşimi ve çiftçiliğin yapıldığı en eski yerleşimdir. Bu proje Anadolu daki en eski köy yerleşimlerindeki çiftçilik ile boncuklu höyük arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bitki toprağı ve hayvan kemiklerinin araştırılması çiftçiliğin doğudan ve güneyden Avrupa'ya yayıldığını doğrulamaktadır.

Bu proje ile Boncuklu Höyükte oturanların alanı nasıl kullanıldığı ve Çatal höyük öncülerinin bölgede köy yerleşimlerinin kalkınmasına nasıl katkıda bulunduğunu nasıl kalkındığı ve köy yerleşimi gelişiminin nasıl olduğu araştırılmaktadır.Çatal höyükteki dikdörtgen planı evlerin aksine Boncuklu Höyük kazısında açığa çıkarılan yapılan eğimli duvarlara sahiptir. Ancak her iki yerleşim yerinin kuzey duvarlarında da boyalı sıva rölyefler bulunmaktadır. Bu durum belki de Boncuklu Höyükte oturanların Çatal höyük kültürünü oluşturduğunu kanıtlamaktadır. Bu kazı çalışması Çatal höyük bilgilerinin sağlam temele oturmasını da sağlayacaktır

Süslemeli duvarları olan ve oval inşa edilen dayanıksız yapılar sıvalı tabana sahiptir ve belki de kamış ve ahşap duvarlar mevcuttu. Çalışma alanı etrafındaki çöp alanları bunun mümkün olabileceğini göstermektedir.

2007 buluntularına taş ve kabuki boncuklar taş pandantifler oymalı taşlar ve taşları düzlemek için kullanılan bileyiciler katılmıştır. Boncuklu Höyükteki özenle hazırlanmış bu taşlar ve düzeltme bileme taşları evlerin duvarlarındaki bu aynı süslemeler Çatal höyüğü sembolize eden boyalı duvarlı evlerin ön örnekleri olması mümkündür. Boncukluda özel anlatım benzerliği görmekteyiz.

Ayrıca höyüğün güneybatısında kazı çalışması yapılarak höyüğün kuzey ve güneyine kesen kanalın kesiti temizlenmiştir. Toplanacak toprak ve buluntu örnekleri uzmanlarca incelenerek çevre koşulları ve yerleşme faaliyetleri araştırılacaktır.

Bu çalışma Çatal höyüğün merak edilen bilinmeyen hikayesini ortaya çıkarmak için ilginç bir süreç olacaktır.

Doç. Dr. Dougles Baird başkanlığında yürütülen Liverpool üniversitesinin projesinin sponsorluğu İngiliz Arkeoloji Enstitüsü British Akedemi ve National Geographic tarafından yapılmaktadır. Bu çalışma Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteği ile devam etmektedir.

Bu projede bizi destekleyen ve yardımlarını esirgemeyen Konya Valiliğine Karatay Kaymakamlığına Karatay Belediye Başkanlığına ve Hayıroğlu Belediye Başkanlığına teşekkürü borç biliriz. Ayrıca isimlerini saymadan geçemeyeceğimiz Sayın Yusuf ÖZDEMİR e Karatay Belediye Başkanı Sayın Mehmet HANÇERLİ ye Hayıroğlu Belediye Başkanı Sayın Mustafa GEÇGİL e gösterdikleri ilgi ve destekleri için kazı ekibi olarak teşekkür ediyoruz.

Bu projenin 10 yıl sürmesi planlanmıştır. 2006 yılındaki ilk çalışma dönemi 4 hafta sürmüştür. 6 hafta sürecek olan 2007 kazı mevsimi toplam 25 kişi ile devam etmektedir. Ana kazı çalışmalarının yapılacağı 2008 2009 döneminde 35 kişinin çalışması planlanmıştır. 2010 yılı 10 uzman arkelogun çalışacağı yayın ile sonuçlanacaktır. 2011 2013 planlanmaktadır. 2014 çalışması ikinci yayın dönemi ve yerleşim yeri hakkında bilinen mevcut en son bilgileri kapsayan sonuç yayını olacaktır.

Arkeolojik kazı ekibindeki uzman arkeologlar tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvan kemikleri kabuk balık insan ve hayvan kemiklerinin karbon ve izotop çalışmaları ile yöresel jeomorfolojiye bakılacak ve bu bilimsel yöntemlerle alanın insanlar tarafından nasıl kullanıldığı anlaşılacaktır.

Kazı ve araştırma çalışmalarına Liverpool Londra Queensland Üniversiteleri ile bağımsız arkeologlar eşlik etmektedir. Projede çalışan öğrenciler farklı milletlerden olup bunlar arasında İngiliz Kanadalı Yunanistanlı Amerikalı Belçikalı Norveçli bulunmakta ve bakanlık temsilcisi olarak Türk katılımcıdan oluşmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !